برنامه زمان بندی اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی

کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه

 

تاریخ شروع ثبت نام ساعت هشت صبح یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ارسال مدارک، مجوز ها و فرم های تکمیل شده به مجری حداکثر یک هفته پس از ثبت نام
بررسی مدارک و ارائه تاییدیه جهت حضور در نمایشگاه توسط مجری حداکثر یک هفته پس از ارسال مدارک
واریز اجاره بهای غرفه بر اساس متراژ و نوع غرفه ها به حسابهای بانکی مجری حداکثر تا یک هفته پس از ارائه تاییدیه
ارائه چک ضمانت و تکمیل فرم تعهد ارزی و ریالی به مجری حداکثر تا یک هفته پس از واریز اجاره بهای غرفه
سایر مراحل اجرایی و زمان‌بندی‌ها در بخش قوانین و مقررات اطلاع رسانی شده است.