مهندس حسن میرباقری

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ

سخنرانی جناب آقای سید حسن میرباقری مدیر عامل محترم انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی ایران در اولین همایش دست آوردهای زنجیره حوزه سلولزی کشور و تجلیل از مقام پیشکسوتان و کارآفرینان این حوزه – هتل استقلال – ۹۸/۱۱/۱۴

9.30 - 10.30 کارگاه فناوری

پنجشنبه 26 تیر

کارگاه بررسی فناوری های نوین

بررسی فناوری های نوین حوزه تولید کاغذ،مقوا و صنایع سلولوزی